Online leerpaden

  • Basis van lesgeven
  • Groepsdynamiek op een Zomerschool
  • Inzetten op taal op een Zomerschool
  • Feedback als motor van leren
  • Omgaan met verschillende leernoden
  • Motivatie en weerstand
  • Omgaan met ouders
Naar de zomerschool academie
Online leerpaden

Hoe wij jouw Zomerschool ondersteunen

Webinars

Webinars

Voor organisatoren en lesgevers

intervisie

Intervisie

Voor organisatoren en lesgevers

vorming

Vorming

Ter plekke op maat van jouw Zomerschool

Online leerpaden

Online leerpaden

Voor organisatoren en lesgevers

Podcasts

Podcasts

Buiten de Krijtlijnen

Webinars en intervisies

Webinars

We gaan in op thema's als communicatie, evaluatie, motivatie bij leerlingen, taalkrachtig lesgeven en partnerschappen met ouders.

intervisie

Tijdens een webinar krijg je concrete handvatten en tips, en is er ruimte om vragen te stellen.
Tijdens een intervisie is er een kort moment van input en ga je in interactie met andere deelnemers om goede praktijken te delen met elkaar. Zo leren Zomerscholen van elkaar!

Vorming op maat van jouw Zomerschool

Vormingen
Taalontwikkelend lesgeven De zomervakantie versus taalachterstand, hoe pak je dat aan op jouw zomerschool? Tijdens de zomervakantie vergroot de taalachterstand voor heel wat kinderen en jongeren. Net daarom vormt ook dit jaar taal een rode draad doorheen de zomerscholen zodat leerlingen taalkrachtig aan de start van het nieuwe schooljaar staan. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van jouw zomerschoolleerlingen zonder de lat te laten zakken? Hoe creëer je een krachtige taalleeromgeving en bovenal, hoe zet je maximaal in op taalontwikkelend lesgeven? Dit aanbod overlaadt je met concrete tips en handvaten.
Welzijn op de zomerschool Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen, goed in je vel zitten en een aangename sfeer is iets waar we allemaal deugd van hebben. We gaan op zoek naar de betekenis van welbevinden voor de kinderen en de begeleiders van de zomerschool. We brengen factoren in kaart die welbevinden op verschillende niveaus positief beïnvloeden. Je gaat naar huis met een hoop praktische tips voor het ontwerpen en begeleiden van je zomerschool met welbevinden als basis.
Omgaan met diversiteit in leren: differentiëren op de zomerschool Kinderen verschillen op heel wat vlakken. Gelukkig maar! Omgaan met deze verschillen stelt lesgevers vaak voor uitdagingen. We kunnen tips en handvaten geven voor lesgevers om verschillen tussen kinderen maximaal te benutten en hun talenten te laten botvieren. Aan de hand van voorbeelden verheldert Esther hoe jij tijdens jouw zomerschool kan differentiëren door kleine ingrepen toe te passen.
Motiveren van tieners (verhogen schoolse betrokkenheid) Hangende hoofden, te grote hoodies, zuchten en onderuitzakken, soms lijken tieners niet in beweging te krijgen. We onderzoeken hoe we deze jongeren kunnen motiveren en hoe we hun schoolse betrokkenheid kunnen verhogen. Je krijgt concrete tips om je aanpak en inhoud af te stemmen op deze specifieke, uitdagende, maar o zo leuke doelgroep.
Verwelkomen van leerlingen met een vluchtverhaal We worden opnieuw geconfronteerd met een toestroom van vluchtelingen in onze scholen en onze maatschappij. De taalbarrière zorgt voor extra uitdagingen voor de relaties in de klas. Leerlingen met een vluchtverhaal hebben vaak trauma opgelopen, dit kan resulteren in onvoorspelbaar, heftig emotioneel gedrag. Als leerkracht weet je niet altijd goed hoe je dit gedrag moet kaderen of hoe je best reageert.

In deze training krijg je tips voor het verwelkomen deze leerlingen. Wat doe je de eerste dagen, hoe zorg je ervoor dat de leerling zich veilig voelt in de groep, hoe maak je zonder taal verbinding, hoe bevorder je de groepsdynamiek na deze verandering? Wat betekent trauma? Wat doet het met een persoon en hoe kan je best reageren op onverwacht gedrag?

Doelgroep: Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en iedere andere onderwijsprofessional met een groot hart voor leerlingen met een verhaal.

Evalueren op jullie zomerschool Ook op jouw zomerschool wordt er geëvalueerd. Evaluatie staat in het teken van het bepalen van de beginsituatie, het opvolgen van de vorderingen en het doorspelen van de noodzakelijke info naar de school van het volgende schooljaar. Evalueren kan op tal van manieren, met een waaier aan evaluatietools. Evaluatie is het doeltreffendst wanneer die geïntegreerd deel uitmaakt van het zomerschoolprogramma en geen onrealistische hoeveelheid tijd (van lesgever en leerling) in beslag neemt.