Schoolmakers, van op de eerste rij betrokken bij Zomerscholen

Schoolmakers zit al vanaf 2020 op de eerste rij bij de organisatie en ondersteuning van zomerscholen. We hebben de coördinatie en ondersteuning vanuit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg mee opgezet door het bieden van informatie, inspiratie & vorming van zowel zomerschoolcoördinatoren, -organisatoren als medewerkers. Sinds 2021 neemt Schoolmakers ook een actieve rol op in het ondersteunen en professionaliseren van zomerscholen op Vlaams niveau.

Het voornemen van de Vlaamse Regering om van zomerscholen een blijver te maken, creëert een stabiel kader waarbinnen een werking kwaliteitsvol en dus voor meerdere jaren kan worden opgebouwd. Schoolmakers engageert zich door de focus te leggen op een kwaliteitsvolle duurzame organisatie van zomerscholen en embed dit in hun structurele werking.

Op die manier kan de impact van zomerscholen echt het begin zijn om van leer- en ontwikkelingsachterstand een leersprong te maken!

De 4 seizoenen van Schoolmakers

Schoolmakers is ervan overtuigd dat zomerscholen organiseren moet benaderd worden vanuit een jaarwerking. Het is immers een ongelofelijk huzarenstuk om kwaliteitsvolle zomerscholen pas te beginnen voorbereiden einde juni. Schoolmakers biedt daarom ondersteuning en professionalisering aan op basis van de seizoenen, met voor elk seizoen een andere focus. Een focus gebaseerd op wat op dat moment in de planning prioriteit is. Op deze manier komen jullie terecht in de structurele werking van Schoolmakers. Echter, voor administratieve en technische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld over jouw dossier verwijzen we jullie door naar de site van Onderwijs Vlaanderen.

Winter: De winter is een moment van herbronnen en oriënteren. Organisatoren stellen zich volgende vragen: willen we opnieuw zomerscholen organiseren? Voor wie? Wat is onze ambitie? Met wie willen we samenwerken? In deze fase ondersteunt Schoolmakers in het vormgeven van het ruim werkingskader.  

Lente: Tijdens deze periode wordt gestart met de voorbereidingen van de zomerscholen. Een missie en visie worden vastgelegd, coördinator en kernteams aangesteld, partners gezocht,.. kortom het curriculum wordt vormgegeven. Dit is het moment waar er tijd is voor training & opleiding van het team met een aparte focus voor coördinatoren en begeleiders. 

Zomer: Schoolmakers biedt intervisiemomenten aan voor coördinatoren zodat uitdagingen tijdens de zomerscholen snel worden getackeld. Dit wordt aangevuld met ‘just-in-time’ korte leerimpulsen voor al wie met kinderen en jongeren aan de slag is. 

Herfst: Schoolmakers organiseert ook deze herfst een congres waar we een grondige evaluatie houden van de zomerscholen. Dit is een moment van reflectie, debat, verbinding maar bovenal verdieping, opleiding en vorming. De lessen die we hieruit trekken maken dat Schoolmakers zich engageert om vanaf dan een persoonlijk, op maat traject van begeleiding aan te bieden.

Schoolmakers gelooft sterk in de kracht van zomerscholen en engageert zich met overtuiging op maat te blijven professionaliseren.

Willen jullie een vormings- en/of begeleidingsaanbod op maat van jullie Zomerschool? 

Neem een kijkje in ons betalend aanbod voor organisatoren en coördinatoren, begeleiders en leerkrachten.
Vind je jouw vraag niet terug op onze site, neem gerust contact op met zomerscholen@schoolmakers.be zodat we kunnen bekijken hoe we op jouw maat een aanbod kunnen ontwikkelen.

Zomerse groeten!