01
Op welke manier kan ik bijdragen aan een zomerschool?
  1. Lesgeven of co-teaching (dit wil zeggen dat je samen met een ervaren lesgever een klas begeleidt)
  2. Jouw expertise inbrengen: vb. een workshop geven rond jouw vak, leerlingen verwelkomen voor een bedrijfsbezoek, … .
  3. Sport- of andere verrijkingsactiviteiten begeleiden.
  4. Logistiek ondersteunen: vb. een locatie of materialen ter beschikking stellen, leerlingenvervoer aanbieden, … .
02
Hoe meld ik me aan bij een zomerschool?

Als je wilt meewerken aan een zomerschool moet je zelf contact opnemen met de lokale zomerschool waar jij wil staan. Veel zomerscholen zijn nog op zoek naar medewerkers. Op de site van de Vlaamse overheid vind je de lijst met alle Vlaamse zomerscholen.

03
Kan eender wie lesgeven of co-teachen?

Nee, om les te geven in een zomerschool moet je een pedagogisch bekwaamheidsbewijs of voldoende pedagogische ervaring hebben. Het is de coördinator van de zomerschool die deze keuze en inschatting maakt. Daarom is het belangrijk om rechtstreeks met de zomerschool contact op te nemen.

04
Kan ik als lesgever/co-teacher kiezen hoeveel dagen ik me inzet?

Omdat de lesgevers de spil van de zomerschool zijn, is het belangrijk voor de leerlingen om een zekere continuïteit te hebben. Daarom bereid je jezelf best voor op een engagement van minstens 5 volledige (of 10 halve) dagen. De lokale zomerschool beslist uiteindelijk zelf of ze hierin strenger gaat en bv. elke lesgever voor de volledige 10 dagen (of 20 halve dagen) wenst in te zetten.

05
Waar worden zomerscholen ingericht?

Op de site van de Vlaamse overheid vind je de lijst met alle Vlaamse Zomerscholen. Je zal hem vinden onder het kopje “aanbod”.

Wil je je aanmelden bij een zomerschool in Provincie Antwerpen? Dat kan rechtstreeks via de website van provincie Antwerpen.