Esther Gheyssens over het waarom van differentiëren

De roep om te differentiëren in de klas wordt al enkele jaren luider. Maar waarom is het belangrijk te differentiëren? In dit webinar licht Esther toe van waar de vraag om te gaan differentiëren komt en waarom het zinvol is dit toe te passen in onze klaslokalen. Meer nog dan enkele losse werkvormen is binnenklasdifferentiatie een mindset waarbij leerkrachten geloven in hun eigen impact als leerkracht op het leren van leerlingen en in groeikansen voor élke leerling.

Deel: