Hoe leid je leerlingen toe en breng je hun beginsituatie in kaart?

Geen zomerschool zonder leerlingen! Maar hoe bereik je je doelgroep en hoe breng je hun beginsituatie in kaart? Wij verzamelden tips van ervaren zomerschoolorganisatoren en –coördinatoren.

Patrick Keunen, directeur van de Vrije Basisschool Sint-Jozefcollege in Aarschot organiseerde vorig jaar een zomerschool voor 50 leerlingen uit 6 verschillende scholen uit de buurt. Els Nelen – Pauwels organiseert al enkele jaren als lokaal bestuur de zomerschool in Hove en werkt daarvoor samen met 4 basisscholen. Patrick en Els delen met plezier hun expertise.

Leerlingen toeleiden

Patrick: “Vorig jaar hebben we ons gericht op twee doelgroepen: anderstalige kinderen en leerlingen van de eerste graad van het basisonderwijs. Daar mikten we op de kinderen die een grote achterstand hadden opgelopen door het afstandsonderwijs. In totaal werden 50 leerlingen uit 6 verschillende scholen toegeleid.

Elk van de 6 scholen heeft intern op de klassenraad, met de zorg- en klasleerkrachten een ruwe selectie gemaakt van leerlingen die in aanmerking kwamen voor de zomerschool. De scholen hebben vervolgens zelf de ouders van deze kinderen aangesproken en het zomerschoolprogramma aan hen voorgesteld.

Aan de moederschool van het kind werd ook de beginsituatie gevraagd. Wij wilden zicht hebben op waar de kinderen mee worstelen, aan welke doelen wij als zomerschool moeten werken. Aan de hand van deze informatie wisten onze begeleiders op de zomerschool op welke inhoud ze zich moesten voorbereiden.”

“Scholen zijn de motor voor het bereiken van je zomerschoolleerlingen”

Liesbeth: “Om de juiste leerlingen op de zomerschool te krijgen is de samenwerking met de lokale scholen nodig.”

Liesbeth heeft vorig jaar aan de hand van een webinar de directies van de scholen geïnformeerd over het zomerschoolinitiatief van Hove. In dit webinar werd heel duidelijk gemaakt welke de doelen van de zomerschool waren en hoe de leerlingen moesten worden toegeleid. De inschrijvingen zelf gebeurden door de ouders via hetzelfde systeem dat gebruikt wordt voor sportkampen. Ook het OCMW werd ingeschakeld voor de inschrijvingen. Het OCMW begeleidde de ouders die de inschrijving niet zelf konden doen, bij het invullen van de formulieren of nam telefonisch contact op met ouders die niet hadden gereageerd: “op deze manier waren we er zeker van dat nét die kinderen die het nodig hadden op de zomerschool terecht kwamen.”

Beginsituatie

Liesbeth: “Kinderen die ingeschreven werden, gaven meteen mee uit welke school en klas ze kwamen. Deze kinderen kregen vervolgens van de dienst vrije tijd een intakedocument dat werd ingevuld door de (zorg)leerkracht. In dit document worden een aantal sterke punten van het kind opgenomen en maximum 3 werkpunten. Meestal worden deze documenten besproken op de klassenraad of het MDO. Het intakeformulier werd eind juni aan ons terugbezorgd. Mocht hier vertraging op zitten, contacteerde onze coördinator de directies om de documenten op te vragen, die directies werken immers nog even door na de start van de zomervakantie.

Deze intakedocumenten gaan vervolgens naar de leerkrachten van de zomerschool zodat zij zich inhoudelijk kunnen voorbereiden op de lessen. Hove werkt ook met een portfolio waarin wordt opgenomen waaraan de kinderen hebben gewerkt tijdens de zomerschool. Dit wordt aan de moederschool van het kind terugbezorgd zodat zij op hun beurt zicht hebben op de evolutie die het kind gemaakt heeft tijdens de zomer. “

Lessons learned?

Voor het toeleiden van leerlingen en het verkrijgen van een juist beginbeeld is de samenwerking met scholen, leerkrachten en zorgcoördinatoren onmisbaar. Deze staan het dichtst bij de leerlingen, hun behoeftes en hun ouders. Het is handig om naast de scholen als partner ook samen te werken met lokale diensten zoals het OCMW om enerzijds ouders te bereiken en anderzijds ouders te ondersteunen bij het inschrijven van hun kind.

Deel: