Neem de leerwinst van de zomerschool mee naar 1 september

Nele Adriaenssens is coördinator van de Hasselste zomerschool. Die richt zich op jongeren tussen de 14 en de 17 jaar. Oudere tieners, vanaf 17 – 22 jaar, worden door PXL opgevangen. Beide zomerscholen zetten voluit in op een samenwerking met de ‘moederschool’ van de jongeren. Nele geeft 3 tips om de leerwinst die tijdens een zomerschool is opgedaan, zo goed mogelijk over te dragen naar het nieuwe schooljaar. 

1. Bouw aan een langdurig contact 

“Probeer al van voor de start van je zomerschool te werken aan een contact met de school of leerkracht van jouw leerlingen. Onze scholen maakten al ‘reclame’ voor de zomerschool tijdens de oudercontacten en maakten tijdens de einddeliberaties een lijst met leerlingen die baat hebben bij een zomerinjectie. Wij nemen altijd contact op met de vraag of ze materiaal hebben dat nuttig kan zijn voor onze leerlingen, zoals een toets die beter kon of een enkele voorbeeldvragen van een herexamen bijvoorbeeld. Dan maken we die met de leerlingen na hun twee weken zomerschool opnieuw en kunnen ze zien hoe ze gegroeid zijn en wat ze hebben bijgeleerd. Dat is niet alleen goed voor hun leerprestaties, maar ook voor hun zelfvertrouwen.

Elke leerling krijgt ook een persoonlijk contact toegewezen, een leerkracht van de zomerschool met wie de leerkracht van de moederschool contact kan opnemen, indien gewenst. Daarnaast bezorg ik ook aan alle leerlingen en scholen mijn persoonlijk gsm-nummer en mailadres. De herexamens zal ik zeker opvolgen, ik wil echt graag weten hoe het hen vergaan is!”

2. Zorg voor een gedeelde (online) map

“Al de afgewerkte taken en fiches komen in een online map, waarvan wij de leerkrachten en de school ook een link bezorgen. Zij kunnen zo dus niet alleen opvolgen welke leerlingen deelnamen aan een zomerschool, maar ook wat ze daar gedaan hebben. Per leerling zorgen wij voor een online map die toegankelijk is voor de moederschool, zodat zij zo de vorderingen kunnen volgen. 

Daarnaast krijgen alle leerlingen van ons een mapje dat mee terug gaat naar de school, met bijvoorbeeld ook de vakantietaak erin die een leerling moest afwerken.”

3. Maak een groeirapport

“We maken van elke leerling een groeirapport. Daarin bespreken we niet alleen de leerwinst die het kind maakte, maar bespreken we ook hun sociale groei en hun talenten die aan bod kwamen. Daarnaast geven we ook mee welke leermiddelen het beste werken bij deze leerling, hoe hebben we hem of haar deze leersprong laten maken? Zo kan de leerkracht hierop inspelen. Hoe we zo’n groeirapport opmaken, kan je in deze video bekijken.

Over het aspect leren leren hebben we een prachtig voorbeeld. We hadden een groepje jongeren van 5TSO-Hotel met een herexamen wiskunde. Eén van onze zomerschool-begeleiders, een licentiaat wiskunde die lesgeeft in het college, nam hen onder zijn hoede en ging ermee aan de slag. Er was een geweldige klik en de jongeren gaven aan nog nooit zoveel bijgeleerd te hebben op zo’n korte tijd. Die begeleider heeft daarom in kaart gebracht hoe hij ze deze wiskunde-zaken heeft aangeleerd, in de hoop dat hij misschien wat inspiratie kan bieden aan de leerkracht op de moederschool.”

Deel: