De opwaartse spiraal van spelend leren voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare context (video)

Gaat leren makkelijker als je speelt? Wij geloven van wel. Spelend Leren is pedagogisch en competentieversterkend jeugdwerk. Het vertrekt vanuit de kinderen zelf (hun ervaringen, belevingen, opvattingen) en hun eigen wil om te groeien. Al spelend en al doende leren is de meest natuurlijke vorm van leren voor kinderen. We blijven zo dicht bij de leefwereld van de kinderen. Deze video is een opname van het webinar dat werd verzorgd door Hannes Vanhee van Kras Jeugdwerk en in dit gedeelte licht hij toe wat verstaan wordt onder ‘kwetsbaarheid van jongeren’ en hoe spelend leren voor hen versterkend kan zijn, m.n. de opwaartse spiraal van spelend leren.

De powerpoint van het webinar kan hier je uploaden: 210728_Webinar Spelend Leren
Praktische voorbeeldfiches van de toolbox ‘spelend leren’ vind je hier: KRAS_Spelend Leren toolbox-voorbeeld

Deel: