Opleidingsvideo

Opleidingsvideo

De projectgroep en de eerste vergadering! (video)

Hoe ziet deze eruit? Wie is er aanwezig, wat staat er op de agenda, wat is de rol van elke partner?

Opleidingsvideo

Ja, ik wil starten met het organiseren van een zomerschool! (video)

Welke stappen neem je eerst bij de opstart van een zomerschool en wie neem je het eerste aan?

Opleidingsvideo

Vind de juiste coördinator (video)

Deze criteria helpen je op weg om de juiste coördinator te vinden.

Opleidingsvideo

Keuze van partners (video)

Hoe kies je als lokaal bestuur met welke partner je samenwerkt om je zomerschool op te bouwen en wie spreek ik aan?

Opleidingsvideo

5 vragen en antwoorden over de organisatie en coördinatie (video)

Karoline Vleeracker was in 2020 coördinator van de zomerschool in Mechelen. Vorig jaar ondersteunde ze met Zomerscholen Vlaanderen andere zomerscholen. In bovenstaande video gaat ze in op een aantal vragen.

Opleidingsvideo

Visie en missie van jouw zomerschool – deel 1 (video)

Hoe bepaal ik mijn missie en visie van mijn zomerschool en met welke zaken moet ik rekening houden?

Opleidingsvideo

Herbekijk het webinar #ikgeefzomerles met Peter de Keyser, Arnoud Raskin en Pedro De Bruyckere (video)

Herbekijk hier het #ikgeefzomerles-event van vorig jaar. Met heel wat tips van experten rond de organisatie, coördinatie van een zomerschool en het begeleiden van leerlingen.

Opleidingsvideo

Geïntegreerd werken of klassieke zomerschool?

Opleidingsvideo

Evalueren op jouw zomerschool (video)

Lydwin van Zomerscholen Vlaanderen geeft uitleg over hoe je kan evalueren op jouw zomerschool.

Opleidingsvideo

Is geïntegreerd werken wel effectief? Welke zijn de voordelen en hoe pakken we dat aan?

Opleidingsvideo

Verbindende taal als motor van socio-emotionele begeleiding op de zomerschool (video)

Leerlingen in een zomerschool zijn vaak kinderen en jongeren met een apart verhaal. Anouk Vroemans neemt je in deze opleidingsvideo mee in hoe je deze vorm van communicatie kan inzetten in jouw zomerklas.

Opleidingsvideo

Taal op jouw zomerschool – deel 1 (video)

Aan taal werken op jouw zomerschool, hoe pak je dat zo efficiënt én leuk mogelijk aan tijdens die 10 boeiende dagen? Katrien Jansegers van Kind en Taal geeft tips in deze opleidingsvideo...

Opleidingsvideo

Werken aan taal op jouw zomerschool – deel 2 (video)

Katrien Jansegers van Kind en Taal vertelt in deze webinar over hoe je taalachterstand kan aanpakken.

Opleidingsvideo

Visie en missie van jouw zomerschool – deel 2 (video)

Hoe formuleer ik nu mijn missie en visie op basis van de antwoorden op vorige vragen? 2 goede voorbeelden!

Opleidingsvideo

Van zomerschool naar schooljaar: leerwinst duurzaam maken (video)

Hoe leg je een brug tussen wat de leerlingen leren op de zomerschool en het nieuwe schooljaar? Nele Adriaenssens legt je de theorie uit.

Opleidingsvideo

De proactieve cirkel als motivator van leerlingen (video)

In deze opleidingsvideo vertelt Anouk Vroemans over hoe je de proactieve cirkel kan inzetten voor het creëren van veiligheid en verbondenheid in je zomerklas.

Opleidingsvideo

Coaching en Motivatie van jouw team (video)

Dominique Roos geeft een introductie op het thema “Coaching en Motivatie”

Opleidingsvideo

Groepsdynamica en Teamvorming (video)

Dominique Roos geeft een introductie op het thema Groepsdynamica en Teamvorming.

Opleidingsvideo

Pedagogisch-didactische bouwstenen voor jouw zomerschool.

In dit webinar worden een aantal effectieve pedagogisch-didactische bouwstenen aangehaald die je kunnen helpen bij het maken van enkele inhoudelijke keuzes.

Opleidingsvideo

Wiskunde en Stem op jouw zomerschool (video)

Kevin Bostoen van Fyxxi bekijkt samen met jou hoe je STEAM kan opnemen in jouw zomerschoolklas.

Opleidingsvideo

Digitalisering en Media op jouw zomerschool

In deze opleidingsfilm van Kevin Bostoen van Fyxxi krijg je heel wat tips en tricks over hoe je digitalisering en mediawijsheid in de klas aan bod kan laten komen.

Opleidingsvideo

Hoe je ouders betrekken?

Ouders betrekken heeft een positieve relatie op de motivatie van kinderen. ToekomstATELIERdelAvenir heeft heel wat ervaring over hoe je ouders van kwetsbare kinderen mee aan boord krijgt.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over hoe je kan differentiëren

Aan de hand van voorbeelden licht Esther in dit webinar toe hoe we kunnen differentiëren door kleine ingrepen toe te passen in ons onderwijs.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over het waarom van differentiëren

Webinar waarin Esther Gheyssens het belang van differentiëren toelicht.

Opleidingsvideo

Maria Beerten over het versterken van kwetsbare jongeren

Maria Beerten helpt je met de vraag hoe je kwetsbare jongeren het beste versterkt tijdens jouw zomerschool.

Aanbod

Geen zomerschool zonder deelnemers! (video)

Geen zomerschool zonder deelnemers! Maar: Wie mogen we zeker en vooral niet uit het oog verliezen bij het toeleiden van leerlingen? Maria Beerten licht toe en vertelt hoe je vanaf de start een maximale motivatie bij je deelnemers kan verwerven.