Aanbod Aanbod

Zomerscholen Vlaanderen heeft heel wat te bieden. Van opleidingsvideo's tot interactieve workshops voor coördinatoren, leerkrachten, organisatoren en begeleiders. Kortom, iedereen die bij een zomerschool is betrokken vindt hier een lading aan verrijkend materiaal.
Opleidingsvideo

De projectgroep en de eerste vergadering! (video)

Hoe ziet deze eruit? Wie is er aanwezig, wat staat er op de agenda, wat is de rol van elke partner?

Opleidingsvideo

Ja, ik wil starten met het organiseren van een zomerschool! (video)

Welke stappen neem je eerst bij de opstart van een zomerschool en wie neem je het eerste aan?

Opleidingsvideo

Vind de juiste coördinator (video)

Deze criteria helpen je op weg om de juiste coördinator te vinden.

Opleidingsvideo

Keuze van partners (video)

Hoe kies je als lokaal bestuur met welke partner je samenwerkt om je zomerschool op te bouwen en wie spreek ik aan?

Opleidingsvideo

5 vragen en antwoorden over de organisatie en coördinatie (video)

Karoline Vleeracker was in 2020 coördinator van de zomerschool in Mechelen. Vorig jaar ondersteunde ze met Zomerscholen Vlaanderen andere zomerscholen. In bovenstaande video gaat ze in op een aantal vragen.

Opleidingsvideo

Visie en missie van jouw zomerschool – deel 1 (video)

Hoe bepaal ik mijn missie en visie van mijn zomerschool en met welke zaken moet ik rekening houden?

Materiaal

Aanmelden en evalueren: downloadbaar materiaal!

Gratis downloadbare evaluatiefiches die je kan gebruiken op jouw zomerschool.

Opleidingsvideo

Herbekijk het webinar #ikgeefzomerles met Peter de Keyser, Arnoud Raskin en Pedro De Bruyckere (video)

Herbekijk hier het #ikgeefzomerles-event van vorig jaar. Met heel wat tips van experten rond de organisatie, coördinatie van een zomerschool en het begeleiden van leerlingen.

Opleidingsvideo

Geïntegreerd werken of klassieke zomerschool?

Opleidingsvideo

Evalueren op jouw zomerschool (video)

Lydwin van Zomerscholen Vlaanderen geeft uitleg over hoe je kan evalueren op jouw zomerschool.

Materiaal

De opwaartse spiraal van spelend leren voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare context (video)

Vind hier het didactisch materiaal uit het webinar 'spelend leren' met Hannes Vanhee van Kras Jeugdwerk.

Opleidingsvideo

Is geïntegreerd werken wel effectief? Welke zijn de voordelen en hoe pakken we dat aan?

Opleidingsvideo

Verbindende taal als motor van socio-emotionele begeleiding op de zomerschool (video)

Leerlingen in een zomerschool zijn vaak kinderen en jongeren met een apart verhaal. Anouk Vroemans neemt je in deze opleidingsvideo mee in hoe je deze vorm van communicatie kan inzetten in jouw zomerklas.

Opleidingsvideo

Taal op jouw zomerschool – deel 1 (video)

Aan taal werken op jouw zomerschool, hoe pak je dat zo efficiënt én leuk mogelijk aan tijdens die 10 boeiende dagen? Katrien Jansegers van Kind en Taal geeft tips in deze opleidingsvideo...

Opleidingsvideo

Werken aan taal op jouw zomerschool – deel 2 (video)

Katrien Jansegers van Kind en Taal vertelt in deze webinar over hoe je taalachterstand kan aanpakken.

Opleidingsvideo

Visie en missie van jouw zomerschool – deel 2 (video)

Hoe formuleer ik nu mijn missie en visie op basis van de antwoorden op vorige vragen? 2 goede voorbeelden!

Opleidingsvideo

Van zomerschool naar schooljaar: leerwinst duurzaam maken (video)

Hoe leg je een brug tussen wat de leerlingen leren op de zomerschool en het nieuwe schooljaar? Nele Adriaenssens legt je de theorie uit.

Aanbod

Wat zegt de wetenschap over de ideale groepsgrootte?

Opleidingsvideo

De proactieve cirkel als motivator van leerlingen (video)

In deze opleidingsvideo vertelt Anouk Vroemans over hoe je de proactieve cirkel kan inzetten voor het creëren van veiligheid en verbondenheid in je zomerklas.

Workshop/event

Verslag van het online kick-off event voor coördinatoren

In de zomer van 2021 organiseerden we een event exclusief voor zomerschoolcoördinatoren. Hier vind je het visueel verslag en de gebruikte materialen.

Opleidingsvideo

Coaching en Motivatie van jouw team (video)

Dominique Roos geeft een introductie op het thema “Coaching en Motivatie”

Opleidingsvideo

Groepsdynamica en Teamvorming (video)

Dominique Roos geeft een introductie op het thema Groepsdynamica en Teamvorming.

Opleidingsvideo

Pedagogisch-didactische bouwstenen voor jouw zomerschool.

In dit webinar worden een aantal effectieve pedagogisch-didactische bouwstenen aangehaald die je kunnen helpen bij het maken van enkele inhoudelijke keuzes.

Opleidingsvideo

Wiskunde en Stem op jouw zomerschool (video)

Kevin Bostoen van Fyxxi bekijkt samen met jou hoe je STEAM kan opnemen in jouw zomerschoolklas.

Opleidingsvideo

Digitalisering en Media op jouw zomerschool

In deze opleidingsfilm van Kevin Bostoen van Fyxxi krijg je heel wat tips en tricks over hoe je digitalisering en mediawijsheid in de klas aan bod kan laten komen.

Organisatoren & coördinatoren

Balans tussen kwaliteitsbewaker en coach

Lydwin over het coördineren van een zomerschool, de balans tussen kwaliteitsbewaker en coach.

Opleidingsvideo

Hoe je ouders betrekken?

Ouders betrekken heeft een positieve relatie op de motivatie van kinderen. ToekomstATELIERdelAvenir heeft heel wat ervaring over hoe je ouders van kwetsbare kinderen mee aan boord krijgt.

Materiaal

Beginsituatie van de leerling.

De zomerschool van Turnhout, Mechelen en Diest delen met plezier de documenten die zij gebruikten om de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen.

Materiaal

Draaiboek opstartdag begeleiders

Een bruikbare checklist die je kan overlopen om niks over het hoofd te zien, een geheugensteun in volle zomerschool-snelheid. Je kan het gebruiken als sjabloon en accenten toevoegen naargelang jullie specifieke zomerschool-context.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over hoe je kan differentiëren

Aan de hand van voorbeelden licht Esther in dit webinar toe hoe we kunnen differentiëren door kleine ingrepen toe te passen in ons onderwijs.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over het waarom van differentiëren

Webinar waarin Esther Gheyssens het belang van differentiëren toelicht.

Opleidingsvideo

Maria Beerten over het versterken van kwetsbare jongeren

Maria Beerten helpt je met de vraag hoe je kwetsbare jongeren het beste versterkt tijdens jouw zomerschool.

Aanbod

Geen zomerschool zonder deelnemers! (video)

Geen zomerschool zonder deelnemers! Maar: Wie mogen we zeker en vooral niet uit het oog verliezen bij het toeleiden van leerlingen? Maria Beerten licht toe en vertelt hoe je vanaf de start een maximale motivatie bij je deelnemers kan verwerven.

Materiaal

Draaiboek zomerschool provincie Antwerpen

Dit draaiboek van de provincie Antwerpen, een plan van aanpak met een hele reeks concrete acties, biedt jouw organisatie de nodige structuur om daadkrachtig en op een weloverwogen manier een zomerschool op poten te zetten.

Coördinatoren

Neem de leerwinst van de zomerschool mee naar 1 september

Nele Adriaenssens is coördinator van de Hasselste zomerschool. Nele geeft 3 tips om de leerwinst die tijdens een zomerschool is opgedaan, zo goed mogelijk over te dragen naar het nieuwe schooljaar.